1

Wspólne posiedzenie komisji – 21.01.2019 r. , cz. 2