Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji – 13.03.2019 r.