Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji – 15.04.2019 r.