Posiedzenie Komisji Dialogu i Spraw Społecznych – 13.05.2019 r.