• Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej – 15.05.2019 r.