• Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej – 29.05.2019 r. – Cz. 1