Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – 14.06.2019 r.