1

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Dialogu i Spraw Społecznych – 29.07.2019 r. – Cz. 1