Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji – 30.07.2019 r.