Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Ochrony Środowiska