Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – 25.11.2019

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Dialogu i Spraw Społecznych – 25.11.2019