1

Posiedzenie komisji finansów budżetu i inwestycji 09.12.19

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

4. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.

5. Zamknięcie posiedzenie