1

Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji 16.12.19

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie projektu regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli
  zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina
  Leszno.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com