Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji, Infrastruktury, Budżetu Finansów i Inwestycji oraz Komisji ds Dialogu i Spraw Społecznych. 03.02.20