Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 24.02.20