Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

składają Grzegorz Banaszkiewicz, Wójt Gminy

oraz Michał Dominiak, Przewodniczący Rady Gminy