Ochotnicze Straże Pożarne włączają sie do akcji „Zostań w domu”

Na prośbę Policji do akcji zapobiegania koronawirusowi włączają się Ochotnicze Straże Pożarne.
Na ulice gminy ruszają wozy strażackie, które będą informować za pomocą nagranego komunikatu
o wprowadzonych ograniczeniach oraz namawiać do pozostania w domu.