Przedłużeniu terminu wyłożenia Powązki, Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków

 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I”.

 Ogłoszenie prasa Szymanówek etap I 2 PRZEDŁUŻENIE wylozenia