Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 06.07.20

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie Audytu zewnętrznego Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Leszno c.d..

3. Sprawy różne.

4. Zamkniecie posiedzenia.