Spotkanie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola