Terminarz zebrań sołeckich [AKTUALIZUJEMY]

W 2021 roku łączna kwota funduszy sołeckich w gminie Leszno wynosi prawie 800 000  zł, do podziału na dwadzieścia pięć sołectw. Poniżej terminy i miejsca zebrań podczas, których mieszkańcy będą decydować na jaki cel przeznaczyć fundusz w 2021 roku. 

Kontakt do sołtysów: www.gminaleszno.pl/gmina/samorzad

Terminy zebrań:

 • 25.08Sołectwo Grądy, ul. Chopina 38 – godzina 17.30/18.00

plakat wieś Grądy  ulotka Grądy

 • 26.08Sołectwo Wiktorów, Wiktorów 106 – godzina 18.00/18.30

plakat Wiktorów ulotka Wiktorów

 • 31.08Sołectwo Wąsy, Wąsy Wieś 7 – godzina 19.00/19.30 

plakat Wąsy Wieś ulotka Wąsy Wieś

 • 01.09Sołectwo Trzciniec, Trzciniec 6 – godzina 18.00/18.30

plakat Trzciniec ulotka Trzciniec

 • 02.09 – Sołectwo Wilkowa Wieś, Świetlica w Czarnowie – godzina 18.00/18.30 

plakat Wilkowa Wieś ulotka Wilkowa Wieś

 • 04.09Sołectwo Wilków, ul. Chopina 81 – godzina 18.00/18.30 

plakat Wilków ulotka Wilków

 • 05.09Sołectwo Korfowe, Agrokultura Korfowe, Korfowe 7 – godzina 17.30/18.00  

plakat Korfowe ulotka Korfowe

 • 07.09Sołectwo Roztoka, Roztoka 15  – godzina 18.30/17.00 

plakat Roztoka ulotka Roztoka

 • 08.09 – Sołectwo Wąsy Kolonia, OSP Zaborów – godzina 18.00/18.30

plakat Wąsy Kolonia ulotka Wąsy Kolonia

 • 09.09 – Sołectwo Feliksów, Świetlica w Zaborowie – godzina 18.00/18.30 

plakat Feliksów ulotka Feliksów

 • 10.09 – Sołectwo Kępiaste, OSP Łubiec – godzina 18.00/18.30 

plakat Kepiaste ulotka Kepiaste

 • 11.09 – Sołectwo Łubiec, OSP Łubiec – godzina 18.00/18.30

ulotka Łubiec plakat Łubiec

 • 12.09 – Sołectwo Leszno Południe, Świetlica w Lesznie – godzina 10.00/10.30

ulotki Leszno Południe plakat Leszno Południe

 • 12.09 – Sołectwo Leszno Wschód, Świetlica w Lesznie – godzina 17.00/17.30

plakat Leszno Wschód ulotka Leszno Wschód

 • 14.09 – Sołectwo Zaborów, OSP Zaborów – godzina 17.30/18.00

plakat Zaborów ulotka Zaborów

 • 15.09 – Sołectwo Wyględy, OSP Zaborów – godzina 18.00/18.30

plakat Wyględy ulotka Wyględy

 • 15.09 – Sołectwo Gawartowa Wola – wybory nowego sołtysa 

Zarządzenie wójta w sprawie wyboru nowego sołtysa. 

 • 16.09 – Sołectwo Czarnów, Świetlica w Czarnowie – godzina 18.00/18.30

plakat Czarnów ulotka Czarnów

 • 17.09 – Sołectwo Wólka, Parkowa 51 – godzina 17.00/17.30

plakat Wólka ulotka Wólka

 • 18.09 – Sołectwo Walentów, Walentów 13A – godzina 17.00/17.30 

plakat Walentów ulotka Walentów

 • 21.09 – Sołectwo Powązki, Świetlica w Czarnowie – godzina 19.00/19.30

plakat Powązki ulotka Powązki

 • 22.09 – Sołectwo Marianów, Świetlica w Lesznie – godzina 19.00/19.30

plakat Marianów ulotka Marianów 

 • 26.09 – Sołectwo Leszno Północ – Świetlica w Lesznie – godzina 15.00/15.30\

plakat Leszno ulotka Leszno

Szanowni Sołtysi, Szanowni Mieszkańcy,
Zarząd OSP Zaborów uprzejmie prosi o przekazanie części funduszy sołeckich na zakup nowego ciężkiego gaśniczego samochodu dla jednostki. Koszt takiego samochodu wynosi ok. 1 mln zł. Druhowie z OSP Zaborów jako pierwszą cegiełkę przekazują 50 000 zł. Są to pieniądze wypracowane przez nich podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Każda kwota będzie mile widziana. Dziękujemy! 

Sołectwa w gminie Leszno, które mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE, w skrócie MIAS:
Gawartowa Wola, Kępiaste, Korofowe, Roztoka, Szadkówek, Trzciniec, Walentów, Wąsy
Wieś, Wiktorów, Wilkowa Wieś, Wilków, Wyględy, Zaborówek.

Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Dofinansowanie w kwocie 10 000 zł obejmuje takie cele, jak:
1) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego;
2) rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu;
3) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza;
4) pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców;
5) rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa;
6) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.