KOMUNIKAT

Wyłożenie do wglądu projektu modernizacji ewidencji gruntów we wsi Gawartowa Wola

Ogłoszenie starosty powiatu warszawskiego – zachodniego dotyczące wyłożenia do wglądu projektu modernizacji ewidencji gruntów Gawartowa Wola. 

Informacja Starosty – wyłożenie proj. modernizacji ewidencji gruntów