Wyłożenie mpzp obszaru Leszno-Podzaborówek

Projekt_uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno – Podzaborówek we wsi Leszno

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MAPA