Odbiór popiołu

Informujemy, że popiół będzie zabierany sprzed posesji w następująch terminach: 18 listopada i 16 grudnia, od osób które zgłoszą konieczność jego odebrania.

Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem (22) 725-80-05 wew. 109 w godzinach pracy Urzędu, co najmniej na dzień przed odbiorem do godziny 14:00 lub za pomocą adresów poczty elektonicznej akotowska@gminaleszno.pl lub mkielak@gminaleszno.pl

Odpad należy gromadzić w wytrzymałych workach, które Mieszkańcy zapewniają sobie we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że za budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie znajduje się kontener na popiół.