1

Stypendia sportowe

KOMUNIKAT

Do 31 stycznia br. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na rok 2021. Wniosek należy szczegółowo umotywować, w tym udokumentować osiągnięcia sportowe zawodnika.

Dokumenty należy składać do 31.01.2021 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub wysłać na adres poczty elektronicznej stypendia@gminaleszno.pl 

Zasady przyznawania stypendiów są zawarte w Uchwale Nr. XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno z 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.