Sejmik Województwa Mazowieckiego

Program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego.

Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. 

Pełna treść uchwały. 

Monitoring czystości powietrza w gminie Leszno.