Konkurs dotyczący wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminaleszno.pl