1

XXXVIII Sesja Rady Gminy Leszno 11.03.2021

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021

4. Zamknięcie posiedzenia.