1

Stawki opłat za wodę i ścieki

KOMUNIKAT

Taryfy opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leszno. Wysokość stawek została określona na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie

  1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA w WODĘ

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

 
 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

 

Rodzaj cen i stawek opłat

 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 
 

 

1

 

 

Grupa 1A

Cena wody (zł/m3) 2,73  

2,74

2,77  
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
 

 

2

 

 

Grupa 1B

Cena wody (zł/m3) 2,50  

2,51

2,54  
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
 

 

3

 

Grupa 2

Cena wody (zł/m3) 3,01  

3,03

3,06  
Stawka opłaty abonamentowej  

2,50

 

2,50

 

2,50

 
 

 

4

 

 

Grupa 3

Cena wody (zł/m3) 3,37         —– ··- –

3,42

3,5  
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
 

 

5

 

Grupa 4

Cena wody (zł/m3) 2,77  

2,82

2,87  
Stawka opłaty abonamentowej  

2,50

 

2,50

 

2,50

 

 

  1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

 
 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

 

Rodzaj cen

i stawek opłat

 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

W okresie od 25 do

36 miesiąca obowiązywania

nowej taryfy

 
 

 

1

 

 

Grupa lA

 

Cena ścieków (zł/m3)

 

7,28

 

7, 29

 

7,31

 
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
 

 

2

 

 

 

Grupa 1B

 

Cena ścieków (zł/m3)

 

7,22

 

7,21

 

7,24

 
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
 

 

3

 

 

Grupa 2

Cena ścieków (zł/m3)  

7,46

 

7,48

 

7,49

 
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
 

 

4

 

 

Grupa 3

i

 

Cena ścieków (zł/m3)

 

7,63

 

7,72

 

7,82

 
Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 2,50 2,50  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com