1

Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji 12.04.2021

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy organizacyjne.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.