Wyłożenie mpzp obszarów w Marianowie, Powązkach i Szymanówku

Mapa planu 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Tekst uchwały

Zasady i terminy