1

Budżet Obywatelski [OFICJALNE WYNIKI]

20.08

Oficjalne wyniki głosowania:

  1. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego w Zaborowie oraz wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Lesznie (476 głosów) 
  2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lesznie (263 głosy) 
  3. Trampoliny ziemne na dwóch gminnych placach zabaw (158 głosów) 
  4. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania DW 579 z drogą gminną w miejscowości Łubiec (71 głosów) 
  5. Wymiana wyeksploatowanych lamp sodowych na ledowe oraz montaż progów zwalniających (48 głosów) 

www.bo.gminaleszno.pl

16.08

W głosowaniu na projekty do budżetu obywatelskiego gminy Leszno na 2022 rok oddano łącznie ponad 1000 głosów‼️

Zdecydowana większość z Was zagłosowała za pomocą telefonu komórkowego. Wypełnialiście także karty do głosowania i wrzucaliście je do urn.
Weryfikujemy jeszcze poprawność oddanych głosów, ale już możemy zdradzić, że jeden projekt ma przewagę nad pozostałymi w liczbie oddanych głosów. Jest to modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego w Zaborowie oraz wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Lesznie.

📊 Szczegółowe statystyki głosowania opublikujemy wkrótce.

Gratulujemy pomysłodawcom i dziękujemy za zaangażowanie!

Zasady głosowania Budżetu Obywatelskiego

www.bo.gminaleszno.pl

  • Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Leszno posiadający w dniu głosowania czynne prawo wyborcze.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz — papierowo bądź elektronicznie.
  • Każdy mieszkaniec może wskazać do realizacji tylko jedno zadanie.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Wykaz projektów zatwierdzonych, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na  2022 rok.

Lp. Nazwa projektu Szacunkowy koszt Opis projektu
1. Trampoliny ziemne na dwóch gminnych placach zabaw 79.900,00 zł doposażenie gminnych placów zabaw w Zaborowie przy ul. Jana Kujawskiego i w Lesznie przy ul. Fabrycznej
2. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego w Zaborowie oraz wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Lesznie 80.000,00 zł dołożenie dodatkowych lamp do istniejących słupów oświetleniowych na boisku piłkarskim w Zaborowie oraz wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Lesznie
3. Wymiana wyeksploatowanych lamp sodowych na ledowe oraz montaż progów zwalniających 76.000,00 zł wymiana wyeksploatowanych lamp sodowych na lampy ledowe w ilości 43 szt. w sołectwie Wąsy Kolonia (część drogi powiatowej nr 4109 i 4110, w ul. Spokojnej i części ul. Granicznej). Montaż progów zwalniających w ul. Spokojnej
4. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania DW 579 z drogą gminną w miejscowości Łubiec (projekt zatwierdzony do realizacji tylko częściowo)

 

25.000,00 zł zakup i montaż urządzenia Radarowy Wyświetlacz Prędkości (2sz.)
5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lesznie 80.000,00 zł wzbogacenie obecnego placu zabaw lub zastąpienie niektórych / wszystkich obecnych urządzeń o dwa rozbudowane zestawy: jeden zabawowy i jeden sprawnościowy

                                                                                                                                                     

Wykaz projektów odrzuconych w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej

Lp. Nazwa projektu Szacunkowy koszt Uzasadnienie
1. Wodociąg we wsi Stelmachowo – projekt 10.000,00 zł Projekt zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Projekt został zgłoszony do realizacji przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Leszno. Zgodnie z § 2 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/218/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 28 kwietnia 2021 r. propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec, czyli każda osoba fizyczna zamieszkała pod wskazanym adresem, zlokalizowanym na terenie Gminy Leszno, która w dacie zgłaszania  projektu posiada czynne prawo wyborcze

 

2. Wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) drogi, ulicy Wesołej w miejscowości Zaborówek – Zaborówek, ul. Wesoła gmina Leszno, dz. ew. nr 131, 226.

 

80.000,00 zł Projekt zostaje odrzucony, ponieważ zadanie nie jest możliwe do wykonania do końca 2022 r., ze względu na nieuregulowany stan prawny tej drogi. Działki nr ew. 131 i 226 obręb 0035 Zaborówek mają nieustalonego właściciela. Gmina podjęła działania mające na celu regulację stanu prawnego, we wrześniu 2020 r., składając wniosek do Wojewody Mazowieckiego. Ponadto, wskazana w zgłoszeniu kwota w wysokości 80 000 zł jest niewystarczająca na realizację projektu w zakresie, w jakim został opisany. Dla przykładu, Gmina na przełomie 2019-2020 r. zleciła dokumentację projektową rozbudowy ulicy Leśnej w Wyględach, wraz
z odwodnieniem, przebudową linii średniego i niskiego napięcia oraz projektem budowy oświetlenia ulicznego. Koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej ulicy kształtowały się następująco:* Dokumentacja projektowa rozbudowy ulicy Leśnej – kwota 66 420,00 zł* Projekt budowlany budowy punktów świetlnych – kwota 22 140,00 zł* Projekt budowlany – Kontenerowa stacja transformatorowa, sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN-15kV, sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nn-1kV – kwota 19 680,00 zł. Łącznie: 108 240,00 zł. Należy również podkreślić, że ulica Wesoła w Zaborówku ma długość ok 900 m, natomiast ulica Leśna w Wyględach ma długość 726 m. Większy zakres będzie miał również wpływ na wzrost kwoty dokumentacji projektowej ulicy Wesołej. 
3. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania DW 579
z drogą gminną w miejscowości Łubiec (projekt odrzucony  tylko częściowo) 
13.500,00 zł Gmina Leszno może przyjąć i zrealizować zgłoszony projekt tylko częściowo, tj. pozycja 1 i 2: zakup urządzenia Radarowy Wyświetlacz Prędkości – 2 szt. oraz montaż Radarowy Wyświetlacz Prędkości.

Pozostałe, wskazane w zgłoszeniu urządzenia tj.

3 – zakup zestaw kamery CCTV HIKVISION IP 8 mpx MOTOZOOM POE, 4 – montaż KAMERY CCTV,

5 – zakup urządzenia VDRS

służące do dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące nie mogą być montowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie polegające na ujawnianiu naruszeń przekraczania dopuszczalnej prędkości za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych wykonuje Inspekcja Transportu Drogowego, zgodnie z art. 129 g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110).

.

                                                                                                                                                              

 Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Leszno na 2022 rok.
1️⃣ Wejdź na stronę:➡️ bo.gminaleszno.pl
2️⃣ Kliknij: ➡️dodaj projekt
3️⃣ Następnie zarejestruj się i sprawdź e-mail (także w spamie),
4️⃣ Zaloguj się i dodaj projekt,
📅 Na zgłoszenia czekamy do 16 czerwca ‼️

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com