1

Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie

„Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie”
– termin realizacji do 15.12.2021 r., wartość zadania:
25 830 zł.