­čôî Nab├│r na wolne stanowisko urz─Ödnicze ÔÇô kierownik referatu inwestycji i zam├│wie┼ä publicznych

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W├│jt gminy Leszno og┼éasza nab├│r na wolne stanowisko urz─Ödnicze ÔÇô kierownik referatu inwestycji i zam├│wie┼ä publicznych w Urz─Ödzie Gminy Leszno

 1. Wymagania niezb─Ödne:
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mog─ů ubiega─ç si─Ö r├│wnie┼╝ osoby nie posiadaj─ůce obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 • pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystania z pe┼éni praw publicznych,
 • niekaralno┼Ť─ç za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie og├│lnego stanu zdrowia pozwalaj─ůcego na zatrudnienie na stanowisku urz─Ödniczym,
 • wykszta┼écenie wy┼╝sze,
 • co najmniej 3-letni sta┼╝ pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • znajomo┼Ť─ç i umiej─Ötno┼Ť─ç w┼éa┼Ťciwej interpretacji przepis├│w prawa i zagadnie┼ä zwi─ůzanych z realizacj─ů zada┼ä na stanowisku pracy w zakresie ustaw: Prawo budowlane, Prawo zam├│wie┼ä publicznych, o samorz─ůdzie gminnym, o pracownikach samorz─ůdowych, Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, o dost─Öpie do informacji publicznej oraz rozporz─ůdze┼ä w zakresie tych ustaw,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomo┼Ť─ç zasad i organizacji funkcjonowania samorz─ůdu terytorialnego oraz przepis├│w prawnych w tym zakresie,
 • sta┼╝ pracy w administracji samorz─ůdowej w dziale inwestycji lub gospodarki komunalnej,
 • sta┼╝ pracy w wykonawstwie w zakresie inwestycji, gospodarki komunalnej,
 • znajomo┼Ť─ç przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • bieg┼éa umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi program├│w komputerowych w ┼Ťrodowisku Windows i pakietu Office,
 • cechy osobowo┼Ťci: umiej─Ötno┼Ť─ç zarz─ůdzania zespo┼éem i podejmowania decyzji, obowi─ůzkowo┼Ť─ç, systematyczno┼Ť─ç, dok┼éadno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, dyspozycyjno┼Ť─ç, komunikatywno┼Ť─ç, dyskretno┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres.

       3. Zakres wykonywanych zada┼ä na stanowisku

  • opracowywanie wieloletnich i rocznych plan├│w inwestycji gminnych,
  • nadz├│r nad realizacj─ů zada┼ä remontowych i inwestycyjnych gminy,
  • nadz├│r nad przygotowaniem dokumentacji na zadania inwestycyjne i remontowe w oparciu o prawo budowlane i prawo zam├│wie┼ä publicznych,
  • wsp├│┼éudzia┼é w opracowaniu projekt├│w um├│w z wykonawcami zada┼ä inwestycyjnych i remontowych,
  • uczestnictwo w odbiorach inwestycji i remont├│w oraz ich rozliczanie,
  • udzia┼é w przeprowadzaniu post─Öpowa┼ä dotycz─ůcych zam├│wie┼ä publicznych w zakresie remont├│w i inwestycji gminnych,
  • prowadzenie dokumentacji dotycz─ůcej zada┼ä inwestycyjnych i remontowych,
  • prowadzenie sprawozdawczo┼Ťci dotycz─ůcej inwestycji,
  • wsp├│┼épraca z Komisjami Przetargowymi,
  • sporz─ůdzanie protoko┼éu przyj─Öcia ┼Ťrodka trwa┼éego OT,
  • sporz─ůdzanie protoko┼é├│w przekazania ┼Ťrodka trwa┼éego PT,
  • przygotowywanie projekt├│w uchwa┼é Rady oraz zarz─ůdze┼ä W├│jta z zakresu swoich obowi─ůzk├│w.

   4. Wymiar czasu pracy ÔÇô pe┼ény etat (1,0)

   5. Adres urz─Ödu:

Urz─ůd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

 1. Warunki pracy:

Warunki dotycz─ůce charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zada┼ä:

 • Praca biurowa oraz terenowa w granicach administracyjnych gminy Leszno,
 • Praca w siedzibie urz─Ödu, wykonywana g┼é├│wnie w pozycji siedz─ůcej
 • Praca przy monitorze ekranowym powy┼╝ej 4 godzin dziennie.

  Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno ÔÇô techniczne stanowiska pracy: praca na pi─Ötrze budynku, brak oznacze┼ä dla os├│b niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla os├│b niepe┼énosprawnych, brak specjalistycznych urz─ůdze┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych prac─Ö osobom niewidomym, niedos┼éysz─ůcym oraz g┼éuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazd├│w mi─Ödzy pi─Ötrami, utrudnione poruszanie si─Ö po budynku (schody), wej┼Ťcie do budynku z poziomu gruntu.

 1. Wymagane dokumenty:
  List motywacyjny.
  ┼╗yciorys (CV).
  Kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie.
  Kopie ┼Ťwiadectw pracy lub/oraz za┼Ťwiadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia.
  O┼Ťwiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i uko┼äczeniu 18 roku ┼╝ycia.
  O┼Ťwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych.
  O┼Ťwiadczenie kandydata o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwa skarbowe.
  O┼Ťwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalaj─ůcego na zatrudnienie na okre┼Ťlonym stanowisku pracy.
  Kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç w przypadku kandydata zamierzaj─ůcego skorzysta─ç z uprawnienia, o kt├│rym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
  Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
  Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.

 

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 24 stycznia 2022 r.

 

 1. Termin rozpocz─Öcia pracy: luty 2022

 

 1. Miejsce sk┼éadania dokument├│w: osobi┼Ťcie w budynku Urz─Ödu Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21 ÔÇô Punkt Obs┼éugi Interesant├│w lub poczt─ů na adres: Urz─ůd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy si─Ö data wp┼éywu do urz─Ödu). Dokumenty aplikacyjne nale┼╝y dostarczy─ç w zaklejonej kopercie z dopiskiem ÔÇ×Dotyczy naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze ÔÇô kierownik referatu inwestycji i zam├│wie┼ä publicznychÔÇŁ. Dokumenty, kt├│re wp┼éyn─ů do Urz─Ödu Gminy po terminie okre┼Ťlonym w niniejszym og┼éoszeniu nie b─Öd─ů rozpatrywane. Kandydaci spe┼éniaj─ůcy wymogi formalne zostan─ů zaproszeni na rozmow─Ö kwalifikacyjn─ů. Informacja o wyniku naboru b─Ödzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urz─Ödzie Gminy Leszno.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─ů upublicznienia og┼éoszenia wska┼║nik zatrudnienia os├│b niepe┼énosprawnych w urz─Ödzie, w rozumieniu przepis├│w o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz o zatrudnieniu os├│b niepe┼énosprawnych jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.