1

Stypendia sportowe na 2022 rok

Do 31 stycznia można składać wnioski o stypendium sportowe na 2022 rok.

Zasady przyznawania stypendiów zawarte są w Uchwale Nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno 
w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Wniosek należy szczegółowo umotywować, w tym udokumentować osiągnięcia sportowe zawodnika.

Dokumenty należy składać do 31.01.2022 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub przesłać na adres poczty elektronicznej:

stypendia@gminaleszno.pl

Kliknij tu, aby powiększyć