1

Gmina Leszno dofinansuje wymianę pieców

Gmina Leszno przystępuje do realizacji drugiego etapu wymiany pieców, obejmującego montażu nowego, niskoemisyjnego kotła. Warunkiem jest wkład własny wysokości minimum 25% kosztów – resztę zapłaci Gmina. Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na koniec września 2023 roku. Przetarg, który wyłoni wykonawcę oraz model pieca, rozstrzygnie się w pierwszej połowie tego roku.

  • Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (program nie obejmuje instalacji pierwszego źródła ciepła np. w nowo wybudowanym obiekcie).
  • Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, niepieniężnej refundacji poniesionych przez mieszkańca kosztów samodzielnej wymiany kotła grzewczego.
  • Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę za pośrednictwem wykonawcy wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu przez mieszkańca wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła.
  • Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kondensacyjne kotły gazowe (jedno- lub dwufunkcyjne), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy.

Obowiązuje kolejność wpływu deklaracji. Dofinansowania będą przydzielane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

Wniosek do pobrania: FORMULARZ UCZESTNICTWA 

Szczegółowy regulamin możesz przeczytać tu: Regulamin naboru

Wszelkich informacji na temat programu udziela Referat funduszy zewnętrznych pod numerem telefonu 22 487 11 05.

„Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

fundusze regionalne