1

Fundusze sołeckie

W 2020 roku łączna kwota funduszy sołeckich w gminie Leszno wynosi 696 902,99  zł, do podziału na dwadzieścia pięć sołectw. 

Poniżej tabelka ze szczegółowym opis zadań i kwot, które będą realizowane w tym roku.

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy zgłosił pięć zadań o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

Wnioski o pomocą finansową w ramach MIAS dotyczą:

Budowy punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku.

Budowy siłowni plenerowej we wsi Wólka

Budowy punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy

Zakup wiaty przystankowej dla ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia)

Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie

Mapka z granicami sołectw

Nazwa sołectwa Zadanie Planowane wydatki
Czarnów Zagospodarowanie terenu boiska w Czarnowie          19 735,00
Feliksów Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia)            5 000,00
Wykonanie utwardzenia ulicy Świerkowej w Feliksowie            5 000,00
Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wiktorów )            6 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy, Zaborów)            6 771,26
Zakup sprzętu dla OSP Zaborów            3 000,00
           25 771,26   
Gawartowa Wola Zakup czterech ławek na boisko w Gawartowej Woli            2 238,60
Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych na teren sołectwa Gawartowa Wola            6 273,00
Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej w Gawartowej Woli (działki nr 95,94/2,125)          13 900,48
           22 412,08   
Grądy Zakup sprzętu medycznego dla OSP Leszno            5 000,00
Zakup i montaż ośmiu tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy            1 520,00
Zakup trzech ławek  na teren sołectwa Grądy            1 680,00
Zakup czterech koszy na teren sołectwa Grądy            2 509,00
Wymiana lampy oświetleniowej hybrydowej w ulicy Chabrowej we wsi Grądy            9 328,05
Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy          21 742,84
           41 779,89   
Kępiaste Remont drogi we wsi Kępiaste Górne          14 000,00
Zakup czterech znaków drogowych na teren sołectwa Kępiaste            4 000,00
Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec            1 200,00
Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Kępiaste            1 502,13
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste            1 500,00
           22 202,13   
Korfowe Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe          11 000,00
Integracja mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem            2 121,83
           13 121,83   
Leszno Południe Zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR            9 920,00
Zakup sześciu koszy na teren sołectwa Leszno Południe            4 060,00
Zakup dwóch ławek na teren sołectwa Leszno Południe            1 120,00
Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie -projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską            9 000,00
Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Północ, Leszno Wschód i Powązki)            5 487,30
Leszno Południe Organizacja Pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno Południe            6 000,00
Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Południe            3 500,00
Zakup materiału na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody  Topola Lesznowska w parku Karpinek            2 500,00
Zakup i montaż  dwóch ławek na teren sołectwa Leszno Południe            1 200,00
Zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw Nivea oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie            9 700,00
           52 487,30   
Leszno Północ Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Wschód i Powązki)          10 000,00
Budowa Skateparku w Lesznie          15 000,00
Zakup sześciu ławek i tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Północ            6 560,00
Zakup sześciu koszy na teren sołectwa Leszno Północ            3 780,00
Organizacja imprezy integracyjej dla mieszkańców połączona z nasadzeniem drzew            2 147,30
Projekt budowy punktów świetlnych w  ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)          15 000,00
           52 487,30 
Leszno Wschód Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Powązki)            6 000,00
Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód            3 200,00
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn.”Dzień Sąsiada”            2 000,00
Zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód            3 500,00
Zakup trzech ławek na teren sołectwa Leszno Wschód            1 680,00
Zakup dziesięciu koszy na teren sołectwa Leszno Wschód            7 000,00
Wykonanie map prawnych podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 – poszerzenie działki do przewidzianej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego          12 000,00
Naprawa nawierzchni ulic Marysieńki i Widokowej w Lesznie          17 107,30
           52 487,30   
Łubiec Remont drogi gminnej we wsi Łubiec          14 000,00
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec            1 000,00
Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec            1 200,00
Zakup wolnostojącego kosza do piłki koszykowej dla Świetlicy w Łubcu            2 000,00
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec            3 109,84
         21 309,84   
Marianów Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie            6 500,00
Wymiana lamp w Alei Grabowej na terenie sołectwa Marianów            3 500,00
Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie          15 000,00
Zakup kosza na teren sołectwa Marianów              628,42
Zakup ławki na teren sołectwa Marianów              560,00
Zakup wyposażenia dla OSP Leszno            1 000,00
           27 188,42   
Powązki Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Leszno Wschód)            3 047,41
Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka          12 000,00
Zakup wiaty przystankowej dla wsi Powązki            6 000,00
           21 047,41   
Roztoka Naprawa dróg we wsi Roztoka          15 168,83
Szadkówek Remont drogi we wsi Szadkówek          11 853,91
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek            3 000,00
           14 853,91   
Trzciniec Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Trzciniec            2 500,00
Naprawa drogi we wsi Trzciniec            6 500,00
Spotkanie mieszkańców wsi Trzciniec i Stelmachowo pn.”Dzień Rodziny”            5 381,52
           14 381,52   
Walentów Naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów          13 961,62
Wąsy Kolonia Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)            5 000,00
Spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pn.”Dzień Dziecka”            3 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wyględy, Zaborów)            8 533,50
         16 533,50   
Wąsy Wieś Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn.”Święto Plonów”            2 500,00
Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś            5 500,00
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś            5 309,13
Zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś              600,00
         13 909,13   
Wiktorów Przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie (projekt)          15 000,00
Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie          10 000,00
Zakup trzech koszy na teren sołectwa Wiktorów            1 500,00
Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)            6 094,61
           32 594,61   
Wilkowa Wieś Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś          27 713,29
Wilków Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych na teren sołectwa Wilków              500,00
Remont nawierzchni ulicy Chopina w Wilkowie          12 876,29
Zakup trzech koszy na teren sołectwa Wilków            1 950,00
           15 326,29  
Wólka Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wyględy, Zaborów)            1 000,00
Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn.”Pierwsza pomoc”            3 470,05
Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka          16 000,00
         20 470,05
Wyględy Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów            3 306,49
Organizacja wycieczki integracyjno – edukacyjnej dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat  do Puszczy Kampinoskiej            3 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wąsy Kolonia, Zaborów)          10 000,00
Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach          25 000,00
Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wyględy            1 500,00
           42 806,49  
Zaborów Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie            8 000,00
Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie            7 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy)            8 000,00
Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie          26 000,00
Zakup sprzętu dla OSP Zaborów            3 487,30
           52 487,30 
Zaborówek Udrożenie przepustów oraz pogłębienie,odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek          34 666,69
Organizacja pikniku rodzinnego w Zaborówku            7 000,00
Zakup sprzętu dla OSP Leszno i OSP Zaborów            3 000,00
           44 666,69