1

Zawiadomienie dotyczące projektu formalnej likwidacji oddziałów przedszkolnych w Czarnowie, które nie istnieją od roku szkolnego 2015/16

KOMUNIKAT

 

ZAWIADOMIENIE

dla rodziców dzieci posiadających prawo do wychowania przedszkolnego oraz dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) niniejszym zawiadamia się wszystkich rodziców dzieci posiadających prawo do wychowania przedszkolnego oraz dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałych w Gminie Leszno, że podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku Publicznego Przedszkola nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie ul. Polna 22 poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych zlokalizowanych w gminnym budynku w miejscowości Czarnów nr  8.

Uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Leszno 5 lutego 2020 roku.

Po rozbudowie siedziby Przedszkola w Lesznie przy ul. Polnej 22 – Oddziały zamiejscowe
w Czarnowie faktycznie nie istnieją od roku szkolnego 2015/2016.

Gmina Leszno zapewnia możliwość realizacji prawa do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie w niżej wymienionych placówkach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno:

  • Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie
    ul. Polna 22,
  • Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej
    w Zaborowie ul. Szkolna 6,
  • Oddziałach przedszkolnych 5 – 6-latków w Szkole Podstawowej
    im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest przez wszystkie ww. placówki.