1

Dofinansowanie na zakup komputerów

Informujemy, że wniosek złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów szkół na terenie gminy Leszno spełnił wszystkie wymagania.

Gmina leszno otrzyma kwotę w wysokości 55 000,00 zł, którą przeznaczy na zakup sprzętu komputerowego dla młodzieży uczącej sie w szkołach podstawowych w Lesznie i Zaborowie.

Wysokość wsparcia finansowego, o które wystąpiła Gmina Leszno, jest uzależniona przez operatora programu od liczby uczniów w gminie.

Dofinasowanie będzie przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy działania polegającego na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com