1

Inwestycje drogowe: ul. Leśna/ul. Fabryczna/ul. Dałka [AKTUALIZUJEMY]

23.12

W piątek 23 grudnia prace budowlane na ul. Dałka w Zaborowie zostały odebrane. Rozbudowa drogi gminnej zakończyła się. 

2.12

Przedłużą się prace na ulicy Leśnej  

Wykonawca złożył do urzędu wniosek dotyczący przedłużenie terminu zakończenia prac do 30 kwietnia przyszłego roku. Konieczność argumentuje wydłużonym czasem oczekiwania na transformator, który umożliwi przebudowę kolidujących słupów średniego i niskiego napięcia z przebudowaną drogą. Jednocześnie zadeklarował, że do Świąt Bożego Narodzenia wykona prace zapewniające przejezdność. Na całej długości ulicy ustawione zostaną wszystkie krawężniki, jezdnia i podjazdy do poszczególnych posesji zostaną wypełnione tłuczniem.

Po okresie świąteczno-noworocznym, jeśli aura będzie sprzyjająca, dokończy prace związane z ułożeniem kostki na brakującym odcinku ulicy (pozostało do ułożenia ok ⅔  długości) i chodnikach (pozostało do ułożenia ok ¼ długości)

Firma Dombruk, wykonawca przebudowy ul. Leśnej w Wyględach przedstawił następujący terminarz działań: 

  • Po podpisaniu umowy na przebudowę ulicy Leśnej w Wyględach jej podwykonawca firma Budwex, odpowiedzialna za przebudowę instalacji SN i NN (średniego i niskiego napięcia) kolidujących z przebudowywaną drogą niezwłocznie przystąpiła do zamówienia stacji transformatorowej i transformatora. 13.06.2022 Budwex otrzymał ofertę od producenta na potrzebne urządzenia elektryczne z terminem realizacji ok. 22 tygodnie. 
  • Równolegle Budwex przystąpił do poszukiwania na rynku gotowych transformatorów (typ zgodny z wymaganiami zakładu energetycznego), w wyniku czego stwierdzono, że na rynku są stosowne nowe transformatory jednak starsze niż rok (Zakład Energetyczny postawił warunek, że transformator musi być fabrycznie nowy, ale nie starszy niż rok od daty produkcji). W takiej sytuacji Budwex nie był w stanie zakupić transformatora spełniającego wymagania, pozostało więc czekać na nową produkcję.
  • Budwex otrzymał od producenta transformatora informację, że produkowane urządzenia będzie gotowy do odbioru w połowie lutego 2023 r. przy czym przewidziany czas transportu do 7 dni.
  • Budwex szacuje, że wszystkie prace związane z montażem i przełączeniem sieci do nowego transformatora potrwają do 31.03.2023.
  • Dombruk po zakończeniu prac przełączeniowych i usunięciu słupów przez Budwex , będzie mógł przystąpić do zakończenia chodników w miejscach po słupach, co będzie wymagało dodatkowego czasu ok. miesiąca dlatego też prośba Dombruku o przesunięcie zakończenia prac do 30.04.2023 r.
  • Po wielu tygodniach oczekiwania 18.11.2022 została zamontowania stacja transformatorowa (bez samego transformatora, który jest nadal produkowany)

23.11

Od środy 23 listopada kontynuujemy korytowanie ulicy Leśnej. Prace będą prowadzone od ulicy Sosnowej do ulicy Topolowej. Wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

17.11

W związku z rozbudową ul. Dałka, informujemy, że od 17 do 21 listopada droga będzie korytowana.

W tym czasie nie możliwy będzie dojazd do nieruchomości znajdujących się przy tej ulicy. Od poniedziałku 21 listopada będzie przywracany dojazd do posesji.

Jednocześnie przypominamy, o zakazie parkowania pojazdów na całej długości ul. Dałka oraz o zamknięciu drogi w dni powszednie od godzinach 7:00-18:00.

10.11

W związku z rozpoczęciem układania nawierzchni ul. Leśnej informujemy, że od 14 listopada od godziny 7:00 do 15 listopada do godziny 17:00 wjazd oraz wyjazd z ul. Cyprysowej będzie niemożliwy.

8.11

Od wtorku 8 listopada ruszą prace związane z przebudową ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie.

Mieszkańców tej ulicy prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość ponieważ podczas prowadzonych prac w dni powszednie w godzinach 7:00-18:00, nie będzie możliwy dojazd do posesji. Przebudowa 170 metrowego odcinka drogi wewnętrznej, będzie polegała również na wykonaniu odwodnienia. Podczas intensywnych opadów deszczu posesje znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie były zalewane.

Termin zakończenia prac został zaplanowany na 15 grudnia. Wartość inwestycji wynosi 700 000 zł.


8.11

Rozbudową ulicy Leśnej w Wyględach.

Wykonawca rozpoczyna kolejny etap prac polegający na układaniu kostki brukowej. Prace prowadzone będą od granicy gminy w kierunku ul. Topolowej. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość, ponieważ mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji.

 

19.10

Od poniedziałku 24 października zacznie się korytowanie ulicy.

Rozpocznie się od strony ulicy Liliowej i będzie wykonywane w kierunku ulicy Topolowej. Ten etap prac będzie powodował dodatkowe utrudnienia w dojeździe do posesji.
Uprzejmie prosimy, aby mieszkańcy skontrolowali stan nieczystości w zbiornikach bezodpływowych (szambach) i ewentualnie zadbali o opróżnienie ich przed rozpoczęciem prac.

Trwają prace związane z rozbudową ulicy Leśnej w Wyględach. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace dotyczące budowy jezdni, zjazdów, poboczy i chodników. 

W najbliższych tygodniach mieszkających w sąsdziedztwie czekają utrudnienia w ruchu.

Do tej pory w ramach prac wykonano:

  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • rozbiórkę i budowę sieci gazowej, wodociągowej oraz linii teletechnicznej,

Jeszcze w trakcie realizacji:

  • rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowej,

Ruszyły również prace związane z budową brakującego odcinka łączącego ulice Fabryczną z Czarną Drogą.

W najbliższym czasie droga ta będzie wyłączona dla ruchu. Poruszać się po niej będą mogły jedynie pojazdy budowlane oraz dozwolony będzie dojazd do swojej posesji lub firmy. Wzdłuż drogi powstanie również droga dla rowerów.

Zakończenie prac zaplanowano 22 grudnia tego roku, wartość inwestycji wynosi 4 448 910 zł.

 
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com