1

Konkurs plastyczny i fotograficzny pt. „Gmina Leszno – moja mała ojczyzna”

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. Zapoznaj się z regulaminem
2. Wybierz kategorię:
• konkurs plastyczny,
• konkurs fotograficzny
3. Rysuj i/ lub fotografuj 
4. Wypełnij odpowiednią kartę zgłoszeniową
5. Przynieś lub wyślij opisaną pracę konkursową (rysunek i/ lub zdjęcie)

1. Pracę plastyczną wraz z „Kartą Zgłoszenia” Uczestnika należy dostarczyć na adres: Świetlica
w Zaborowie, ul. J. Kujawskiego 5, 05-083 Zaborów z dopiskiem Konkurs plastyczny „Gmina
Leszno – moja mała ojczyzna” lub zostawić u nauczyciela plastyki w swojej szkole.
2. Pracę fotograficzną wraz z „Kartą Zgłoszenia” Uczestnika należy przesłać na adres e-mail:
swietlicazaborow@gminaleszno.pl, z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Gmina Leszno – moja
mała ojczyzna”.
Przynieś lub wyślij opisane prace konkursowe do dnia 20 października 2020 roku
 
6. Powiedz znajomym o konkursie 
7. Czekaj na wyniki konkursu. Laureatów Konkursu ogłosimy na profilu Fb Świetlic Gminy Leszno oraz
https://gminaleszno.pl/niepodlegla 11.11.2020r. !

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com