1

Od 16 maja czynne będą zewnętrzne obiekty ZSR

Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego informuje, że od soboty 16 maja zewnętrzne obiekty sportowe  – boisko trawiaste oraz boisko wielofunkcyjne, będą otwarte dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia będą przyjmowane pod wskazanym niżej adresem mailowym.
Z boisk będą mogły korzystać grupy ćwiczące pod opieką wykwalifikowanych instruktorów,
Kluby Sportowe działające na terenie gminy Leszno oraz grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną za przestrzeganie obowiązujących zasad.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2020 r., zostaną udostępnione zewnętrzne obiekty sportowe ZSR, z których mogą korzystać wyłącznie grupy ćwiczące pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Leszno i grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną (obowiązek rezerwacji mailowej).

Obiekty, które będą otwarte od 16 maja 2020 r.:

 • Boisko trawiaste
 • Boisko wielofunkcyjne

Godziny otwarcia boisk:

 • Poniedziałek- piątek w godzinach: 14.00 – 20.00
 • Sobota w godzinach: 10.00 – 18.00

Szczegółowe wytyczne:

 1. Organizatorem zajęć na boiskach jest: instruktor, trener Klubu Sportowego lub osoba odpowiedzialna za grupę.
 2. Organizator zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego zgłasza mailowo chęć korzystania z boisk ZSR na adres: sport@gminaleszno.pl 
 3. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00. (w przypadku wolnych terminów zgłoszenia będą przyjmowane również po tym czasie.)
 4. Rezerwacja jest równoznaczna z zobowiązaniem się trenera/instruktora do przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów boisk oraz wytycznych Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
 5. W zajęciach grupowych, na wyznaczonym obiekcie, może brać udział jednorazowo
  6 zawodników i trener, w przypadku tenisa ziemnego 4 zawodników i trener. Obowiązuje absolutny zakaz przebywania na terenie ZSR innych osób poza ćwiczącymi i pracownikami obsługi. Od 18 maja na boisku trawiastym będzie mogło jednocześnie przebywać 22 osoby oraz 4 trenerów, a na boisku wielofunkcyjnym będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.
 6. Organizator przed każdymi zajęciami zgłasza grupę pracownikowi ZSR, osobiście wprowadza
  i wyprowadza grupę, za którą jest odpowiedzialny.
 7. Na trasie przemieszczania się na trening zawodnicy mają obowiązek używania maseczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 8. Organizator jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników o trybie organizacji zajęć, ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc ich realizacji.
 9. Organizator zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć.
 10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego, z wyjątkiem WC, które będzie udostępniane na żądanie.
 11. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.
 12. Trener oraz zawodnicy przebywający na boisku podczas zajęć zwolnieni są z obowiązku posiadania maseczek.
 13. Obowiązkowa jest przerwa 15 – minutowa pomiędzy jednostkami treningowymi, w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń.
 14. W trakcie zajęć zaleca się zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry między trenerem czy uczestnikami treningu.
 15. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania
  z szatni i węzła sanitarnego (prysznicy).
 16. Organizator musi zapewnić sprzęt do prowadzenia zajęć. Ze względów bezpieczeństwa ćwiczących ZSR nie udostępnia sprzętu do odwołania.
 17. Organizator zobowiązany jest do każdorazowej dezynfekcji sprzętu, wnoszonego na teren boiska przed rozpoczęciem zajęć i pomiędzy zajęciami, jeśli ma być użyty ponownie przez inną grupę.
 18. Organizator i zawodnicy przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.) oraz zaleceń pracownika ZSR będącego na zmianie.
 19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest organizator.
 20. W marę możliwości technicznych i organizacyjnych, w późniejszym czasie mogą być udostępniane kolejne obiekty ZSR.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

*W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia.