1

Pozyskaliśmy dofinansowanie na sprzęt nagłaśniający!

 

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury oraz poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Operacja pt. „Muzyczna Scena Strefy Kultury w Gminie Leszno” uzyskała pomoc w wysokości 31.815 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Całkowite koszty obejmują zakup zestawu nagłaśniającego składającego się z: czterech aktywnych monitorów scenicznych, dwóch aktywnych kolumn dwudrożnych, dwóch aktywnych subwooferów z RDNet, ram do podwieszania oraz obsługę akustyczną wydarzenia „Muzyczna Scena Strefy kultury”. Operacja będzie polega na organizacji pięciu występów muzycznych w okresie wakacyjnym. Występy muzyczne odbędą się na terenie zlokalizowanym na otwartej przestrzeni przy budynku OSP i Świetlicy w Lesznie (ul. Szkolna 10).

„Muzyczna Scena Strefy kultury” będzie wydarzeniem otwartym, ogólnodostępnym, darmowym, skierowanym głównie do młodzieży i osób dorosłych. Sprzęt nagłaśniający będzie także wykorzystywany podczas wydarzeń kulturalnych oraz wzbogaci ofertę kulturową świetlicy w Lesznie w okresie ferii i roku szkolnego.

Celem operacji jest: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zakup profesjonalnego zestawu do kompleksowego nagłośnienia, a także organizacji pięciu występów muzycznych.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com