1

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli

Po modernizacji SUW-u w Feliksowie przyszła kolej na SUW-y w Gawartowej Woli i Czarnowie. Łącznie w budżecie gminy na 2024 rok przeznaczyliśmy na ten cel 5 150 000 zł.

 

Prace w stacji uzdatniania wody Gawartowa Wola dotyczą przebudowy istniejących studni, remontu budynku oraz wymiany urządzeń sterujących z układem technologicznym oraz instalacjami wewnętrznymi. Wybudowane zostały również dwa nowe zbiorniki do magazynowania wody.

 

Wydobywanie wody będzie sterowane automatycznie. Uzdatniona woda będzie magazynowana w zbiornikach retencyjnych i następnie podawana za pomocą pomp do sieci wodociągowej.

 

Woda, która jest pompowana do sieci wodociągowej jest badana cyklicznie, według harmonogramu uzgodnionego z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim. Zachodnim. Spełnia parametry wody zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Woda z ujęcia Gawartowej Woli będzie mieszana z tą z Czarnowa, aby znacząco poprawić parametry wody z tego drugiego ujęcia.