1

Przebudowy dróg na terenie gminy – raport

Prace drogowe, które są aktualnie realizowane na terenie gminy Leszno: 

Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach/Marianowie.
 

Przebudowana została już podziemna sieć gazowa i telekomunikacyjna. Teraz rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzać wody opadowe do rowu melioracyjnego znajdującego się w okolicach skrzyżowania ulic Podleśnej i Leśnej.

Kolejnym etapem będą roboty drogowe, których rozpoczęcie planowane jest na 26 kwietnia.

Przebudowa nawierzchni oraz istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Sokołowskiej w Lesznie.

Kończy się pierwszy etap remontu polegający na wymianie istniejącej kanalizacji deszczowej na nową – stare kanały były zarwane i nie odprowadzały wody, powstawały rozległe kałuże.

Dodatkowo już po rozpoczęciu prac okazało się, że konieczna jest również wymiana znajdującego się tam wodociągu oraz przebudowa kolidujących przyłączy gazowych. Planowane jest także wykonanie dodatkowych prac związane ze skrzyżowaniem ulicy Sokołowskiej z ulicą Błońską.

Podczas najbliższej sesji rady gminy radni zdecydują, czy przeznaczyć na ten cel dodatkowe 254 000 zł. Koszt inwestycji po zmianach budżetowych wyniesie 1 261 000 zł.

Więcej informacji o pracach Rady gminy Leszno: www.bip.gminaleszno.pl/rada-gminy

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com