Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020

19 grudnia b.r. nastąpiło otwarcie ofert w związku z ogłoszeniem przetargu pod nazwą
„Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Leszno” w 2020 roku.

Wpłynęła tylko jedna oferta. Została ona złożona przez Konsorcjum: Byś Wojciech Byśkiniewicz- Lider Konsorcjum oraz Eko-Byś Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum.

W ofercie oszacowano koszt odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów w roku 2020 na kwotę  6.183.685,75 zł. (gmina Leszno planowała przeznaczyć na ten cel 3.333.563,00 zł). Po przeliczeniu na 9961 zadeklarowanych mieszkańców dałoby to koszt ok. 51,73 zł na osobę miesięcznie.

Realna stawka za odbiór odpadów nie osiągnie, rzecz jasna, takiej wysokości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach określa maksymalną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańca – w tym roku kwota ta wynosi maksymalnie 33,86 zł za osobę na miesiąc. To jednak najgorszy z możliwych wariantów. Oznaczałby on o wiele wyższe koszty dopłat z budżetu Gminy.

Wójt i Rada Gminy będą jednak w najbliższym czasie poszukiwać najmniej uciążliwych dla mieszkańców rozwiązań problemu. W grę wchodzi unieważnienie przetargu, rozpisanie kolejnego, a w okresie przejściowym zlecenie realizacji usługi odbioru odpadów w drodze zamówienia z wolnej ręki.