1

Remont Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie

W październiku i listopadzie kilkukrotnie informowaliśmy o nocnych przerwach w dostawie wody w części gminy. W tym czasie trwały prace usprawniające tzw. automatykę sterującą urządzeniami, które dostarczają wodę do mieszkańców. SUW Feliksów zaopatruje w wodę ⅔ gminy Leszno – zachodnia część gminy zasilana jest przez SUW-y w Czarnowie i Gawartowej Woli.

Przerwy w dostawie wody spowodowane były przestarzałą i awaryjną technologią, która odpowiadała za działanie urządzeń w stacji. Teraz takich wyłączeń związanych z awariami będzie znacznie mniej.

W SUW-ie w Feliksowie zostały wymienione urządzenia sterujące rozdziałem mocy, zasilaniem kompresorów, pomp zatapialnych. Zmodernizowano automatykę sterującej tymi urządzeniami oraz podłączono je do systemu wizualizacji i monitoringu. 

 

Na remont Stacji Uzdatniania Wody Feliksów w ciągu dwóch lat zostało przeznaczone 0,5 mln zł. W przyszłym roku zaplanowaliśmy kolejne działania, mające na celu unowocześnienie i zmniejszenie awaryjności systemu. Ponadto w budżecie na 2022 rok zostało ujęte opracowanie projektów przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie i Gawartowej Woli.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com