1

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Podleśnej w Grądach

Pomimo zimowej aury wykonawca, firma Dombruk, przystąpiła do prac. W pierwszej kolejności zajmie się przygotowaniem terenu. Zostaną usunięte drzewa i krzewy, które znajdują się na terenie prowadzonej inwestycji. Zgoda na wycinkę drzew zawiera zobowiązanie do wykonania nowych nasadzeń. Następnie zostanie przebudowana podziemna sieć gazowa i telekomunikacyjna.

Kolejnym etapem będzie budowa kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzać wody opadowe do rowu melioracyjnego znajdującego się w okolicach skrzyżowania ulicy Podleśnej i Leśnej.

Przerwanie prowadzonych prac może nastąpić w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych. O kolejnych etapach budowy będziemy informować na bieżąco.

Wartość przebudowy ulicy Podleśniej wynosi: 2 628 510,00 zł brutto
Termin wykonania prac: 30 września 2021

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com