1

Stypendia sportowe na 2020 rok

Marysia Jakubik (czerwony pas)

Na zdjęciu Marysia Jakubik (czerwony pas) – stypendystka sportowa. 

Informujemy, że do piątku 31 stycznia 2020 roku można składać wnioski o stypendium sportowe na rok 2020. Zasady przyznawania stypendiów są zawarte w Uchwale Nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Wniosek należy szczegółowo umotywować, w tym udokumentować osiągnięcia sportowe zawodnika. 

Do pobrania:

klauzula informacyjna

oświadczenie – RODO

oświadczenie – stypendium

wniosek

Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Leszno w pokoju numer 26.

Dokumenty należy składać do piątku 31.01.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com