1

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na XXI sesję Rady Gminy Leszno, która odbędzie się w środę, 5 lutego br. W porządku obrad znajdą się m.in. uchwały, dotyczące:

– przejęcia przez Wójta Gminy zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu budowy dróg rowerowych;

– uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” na rok 2020;

– wzoru wniosku o dodatek energetyczny;

– formalnej likwidacji oddziałów przedszkolnych w Czarnowie, które w rzeczywistości nie funkcjonują już od roku szkolnego 2015/2016;

– planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Początek obrad o godz. 17.30.

Transmisja z obrad https://gminaleszno.sesja.pl/

Projekty uchwał http://www.leszno.bipgminy.pl